• English
 • Nederlands
 • Español
 • Fav 0
  Email: marbella@ascenso.com ● Phone or Whats-app: (+34) 609 604 014
 • English
 • Nederlands
 • Español
 • Checkpoints

  CONTROLE PUNTEN: KOPEN MET VERTROUWEN

  1.- DE JUISTE MAKELAAR

  Meer dan alleen traditioneel, zoals de informatie over de mogelijkheden in de markt, de coordinatie van de bezichtigingen, het managen van de onderhandelingen, geeft ASCENSO u het vertrouwen in het zoekproces en de selectie, zodat de beste alternatieven in de markt in overleg met u, overwogen worden.

  2.- ONROEREND GOED BELASTING OPGAVE

  Zodra u de woning hebt gekozen moeten de belangrijke juridische details worden bekeken. Controleer de belastingopgave op de betaalde IBI, de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, de jaarlijkse onroerend goed belasting. Deze opgave vermeldt de belangrijke Valor Catastral. Controleer bij het lokale gemeentehuis of de opgaven zijn betaald.

  Een niet betaald bedrag kan alsnog van de eigenaar worden gevraagd. In geval van nieuwe woningen, is het verstandig de verkoper te vragen om u de Declaration de Obra Nueva, de nieuwbouw verklaring, te laten zien. Samen met een kopie van de Declarion de Alterracion de Bienes de Naturaleza Urbana, de verklaring van verandering van object met een landschappelijke eigenschap. Beide documenten laten zien dat het object is geregistreerd voor eventuele betaling van I.B.I.

  3.- VERENIGING VAN EIGENAREN

  De vereniging van eigenaren is het juridisch geregistreerde orgaan die voor de woonwijk of het resort het beheer en administratie voert.

  Controleer het laatst ontvangen bewijs van betaling van de maandelijkse of jaarlijkse onderhoudskosten – cuotas de comunidad – en stel vast hoeveel u moet betalen.

  4.- SCHAKEL EEN ADVOCAAT IN

  Een lokale advocaat draagt zorg voor een efficiënt en veilig traject. Wij hebben een lijst met ervaren advocaten die communiceren in uw taal en die alle noodzakelijke controles zorgvuldig en snel uitvoeren.

  De meeste advocaten informeren u vooraf wat hun vergoeding zal zijn. Dat is ongeveer 1% van de aankoopprijs.

  5.- RAADPLEEG HET EIGENDOMSREGISTER

  Raadpleging van het Registro de la Propiedad, het grondregistratie kantoor, is een belangrijk onderdeel van het traject. De juridische eigenaren van het object of grond zijn hier geregistreerd en de documenten zijn beschikbaar voor inspectie voor iedereen.

  Iedere hypotheek of claim tegen de juridische eigenaar wordt normaliter geregistreerd in het grondregister.

  Raadpleeg daarom het register om vast te stellen of er een hypotheek of verbod rust op het object.

  Koop geen Spaans onroerend goed totdat u een recente Nota Simple (een uitreksel van de eigendomsakte) heeft verkregen van de Registro de la Propiedad.

  6.- WEES ZORGVULDIG MET KONTRAKTEN

  Binnen een maand na het opstellen van het reserveringskontrakt en een aanbetaling van 10% moet er een overdrachtsakte, in het Spaans Escritura de Compraventa, worden opgesteld.

  Wees er van overtuigd dat dit document een verklaring van de verkopers bevat dat het onroerend goed verkocht wordt vrij van kosten, huurders en hypotheken.
  De koper en verkoper, of hun bevoegde vertegenwoordigers, moeten dit kontrakt tekenen in aanwezigheid van een Spaanse notaris. De notaris bevestigt dat het contract officieel is afgesloten.

  7.- VERGOEDINGEN EN BELASTINGEN

  De vergoedingen en belastingen bij aankoop van Spaans onroerend goed zijn ongeveer 10% van de aankoopprijs. De vergoedingstabel van de notaris is vastgesteld bij wet en heeft een minimum van Euro 300.

  De onroerend goed registratievergoeding bij inschrijving in het Registro de la Propiedad ligt tussen Euro 150 en Euro 300.

  Het overdrachtsbelastingtarief van gebruikte woningen ligt op:

  8%  tot 400.000 euro,

  9%  tussen 400.000 en 700.000 euro,

  10% boven de 700.000 euro.

  Op nieuwe woningen die verkocht worden door een ontwikkelaar wordt een andere belasting I.V.A. (BTW) van 10 % van de verkoopprijs geheven plus 1,2% gemeente leges.

  8.- SAMENVATTING VERGOEDINGEN EN BELASTINGEN

  De koper is volgens de Spaanse wet verantwoordelijk voor:

  • - Overdrachtsbelasting ( I.V.A. + gemeenteleges indien gekocht wordt van een ontwikkelaar)
  • - Registratiekosten
  • - Notariskosten

  De verkoper is verantwoordelijk voor:

  • - Winstbelasting , plusvalia, makelaarsbeloning.